Thema

“Design your health & happiness”

Het thema is deze keer ‘Design your health & happiness’ en sluit aan bij het onderdeel “Vitaal Burgerschap” van het vak burgerschap. Het gaat bij vitaal burgerschap om de bereidheid en het vermogen te reflecteren op je eigen leefstijl en zorg te dragen voor je eigen vitaliteit als burger en werknemer. Denk daarbij aan:

  • de zorg voor de eigen vitaliteit en fitheid
  • het vinden van de juiste afstemming tussen werken, zorgen (voor jezelf en anderen), leren en ontspannen.

Health & happiness is een heel breed begrip. Voor het gemak hebben we dit begrip verdeeld in drie hoofdonderdelen. Namelijk: MOVE, MIND en FOOD. De bedoeling is dat je deze onderdelen deze twee dagen gaat bekijken vanuit verschillende invalshoeken  zoals in de figuur is aangegeven.

De leerdoelen van deze netwerkweek:

  • samenwerken in (multidisciplinair) team
  • kennis en inzicht op wat je gezondheid beïnvloedt
  • bevorderen van een kritisch houding t.a.v. gezondheid zowel voor jezelf als voor de maatschappij als voor de wereld
  • nieuwe ervaringen opdoen op het gebied van health en happiness. Zowel in een groep als individueel

Doel van alle netwerkweken
– Bijdragen aan Creative community – Bruisende week met creatieve energie, kruisbestuiving, netwerken, samenwerken, eigenaarschap student, keuzemogelijkheden, onderzoekende houding, ondernemendheid, kritische houding richting maatschappij.

Vragen met antwoorden zoals “In welke team zit ik?”, “Wie begeleidt mij?” vind je via “FAQ”