Creativiteit & kruisbestuiving

Verwonder je in een bruisende week met creatieve energie door kruisbestuiving.

Co-creatie & netwerken

Door crossovers tussen opleidingen leer je elkaar kennen en elkaars vak. Gebruik jouw kracht! Laat de netwerkende teamspeler in jou zien.

Kritische wereldburger

Kijk kritisch naar de wereld, onderzoek, bedenk innovatieve oplossingen en onderneem actie.


  • "Mind " -
  • "Move" -
  • "Food" -